O firmie

Drukuj

Rosnące oczekiwania klientów związane z profesjonalną obsługą nieruchomości spowodowały, iż w 2000 roku „GEST” Centrum Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. postanowiła zaoferować kompleksowe usługi związane z zarządzaniem oraz administracją nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Dysponujemy doświadczeniem i wiedzą licencjonowanych zarządców nieruchomości, którzy stanowią trzon Wielkopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości gdzie zobligowani są do odbywania regularnych szkoleń i stałego podnoszenia kwalifikacji. Spółka „GEST” posiada stabilną pozycję organizacyjno – ekonomiczną. Nasza działalność jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Inwestujemy w atrakcyjne nieruchomości. Dysponujemy własnymi zasobami powierzchni biurowo – handlowej.

Wykorzystujemy nowoczesne systemy informatyczne wspomagające obsługę nieruchomości. Udostępniamy innowacyjny system e-mieszkaniec umożliwiający każdemu mieszkańcowi w czasie rzeczywistym kontrolować wszystkie dane ekonomiczne oraz organizacyjne swojej nieruchomości.

Będąc aktywnym obserwatorem rynku nieruchomości, a przede wszystkim nieefektywnego funkcjonowania wielu nieruchomości jesteśmy zdeterminowani do propagowania profesjonalnego podejścia do zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Nasza rzetelność została dostrzeżona:

 


Partnerzy