Oferta »

Zarzą…dzanie najmem

Drukuj

Nasza oferta obejmuje obsługę najmu zarówno powierzchni mieszkaniowych jak i komercyjnych. W Państwa imieniu wyszukujemy i weryfikujemy najemców mając na uwadze minimalizację ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością najemcy. Podejmujemy działania mające na celu bieżącą kontrolę sytuacji ekonomiczno – finansowej wynajmowanych lokali. Ponadto:

 

► Negocjujemy warunki najmu i podpisujemy w imieniu Właściciela umowę najmu;

► Wyliczamy kwoty należne z tytułu czynszu i innych opłat;

► Kontrolujemy terminowości dokonywania wpłat;

► Przygotowujemy rozliczania z dostawcami mediów;

► Utrzymujemy kontakt z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości;

► Rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się podczas trwania umowy najmu lokalu.

► Rozliczamy ze zobowiązań najemcę po wygaśnięciu umowy najmu.

Partnerzy