Praktyki zawodowe

Drukuj

Zgromadzone doświadczenie wykorzystujemy w najlepszy możliwy sposób organizując praktyki zawodowe dla przyszłych licencjonowanych zarządców nieruchomości. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia Ministerstwa Infrastruktury do przeprowadzania szkoleń na najwyższym poziomie. Przeprowadzane praktyki zawodowe weryfikowane są przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości oraz Polską Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, § 6, ust. 1 – „Praktyka zawodowa dla kandydatów na zarządców nieruchomości nie może trwać krócej niż sześć miesięcy, z tym, że liczba godzin przeznaczona na realizację programu praktyki nie może być mniejsza niż dwieście.”

 

Z uwagi na indywidualne podejście do każdego z uczestników prosimy o kontakt osobisty w celu omówienia i przedstawienia wszystkich szczegółów.

 


Partnerzy